Wednesday, August 1, 2007

कोट बनियान

- समोरच्या मृत्यूला नाटक करून दाखवणारा हा इंग्रज! साक्षात यमदूतालादेखील साहेबाला उचलायच्या आधी अपॉइंटमेंण्ट घेऊन, दारावरची घंटी वाजवून, आपल्या नावाचे कार्ड पाठवून-हॅट आणि छत्री कोपऱ्यातल्या स्टॅंडवर ठेवून येत असेल, आणि तो मिनीटभर आधी आला साहेबाचा बटलर त्याच्यापुढे सकाळचा टाइम्स टाकून मिनीटभर वाट पहायला लावीत असेल! (अपूर्वाई)
- भारताचे हे महान प्रवेशद्वार दिव्यांच्या झगमगत्या तोरणांनी आमचे स्वागत करीत होते. पोटच्या दुर्देवी दारिद्रयाची कोळिष्टके घराण्याच्या अब्रूवर पांघरूण घालणाऱ्या उदारात्म्या अंधाराने आपल्या पांघरूणात दडवली होती.(अपूर्वाई)
- एखाद्या माथेफिरूच्या डोक्‍यात जर नव्या पर्जन्यास्त्राची किंवा वाय्वस्त्राची कळ फिरवण्याची लहर आलीच तर त्या करंगळीभर सुवेजच्या भोवती काय पण साऱ्या जगाचे वाळवंट झाले असते. आणि ह्या प्रळयातून वाचलेल्या एखाद्या नखाएवढ्या तृणपात्यातून पुन्हा नव्या सृजनाची सुरूवात झाली असती.(अपूर्वाई)

3 comments:

Anonymous said...

this is asli zol! pu.la.nchi vakya chya vakya taktay. pustakch ka det nahi?

Anonymous said...

he ka lihile aahe?

Anonymous said...

he zoler kon re? sakal madhle ka?